ROFCC_RO

Nume proiect: Motorul revolutiei energetice bazate pe hidrogen- Pilele de combustibil, pe drumul de la cercetare la productie prin minimizarea barierelor tehnologice (ROFCC)

Contract nr . 25PCCDI/2018

Cod Proiect: PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0194

Program1-Dezvoltarea sistemului national de cercetare-dezvoltare; Subprogramul 1.2 –Performanta institutionala

Proiect 1: Dinamica fluidelor bifazice – modelare, proiectare si dezvoltare tehnologie de realizare a placilor bipolare si straturilor de difuzie a gazelor pentru pile de combustie tip PEM
Proiect 2: Catalizatori – procese electrochimice in pile de combustibil tip PEM

Tipul proiectului: Proiecte Complexe realizate in consortia CDI

Responsabil de proiect (P2- INFLPR): Dumitrache Florian

Coordonator: Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru tehnologii Criogenice si Izotopice- ICSI Ramnicu Valcea

Sursa finantare: Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI)

Rezumatul proiectului:

Elemente esentiale in componenta pilelor de combustibil PEM, elementele de furnizare a combustibilului si oxidantului catre zonele de cataliza au multe probleme tehnologice legate de costuri si durabilitate, ce nu sunt inca definite. O modelare de dinamica a gazelor (bifazica) va furniza elementele esentiale pentru proiectare. O investigare a tehnologiilor fezabile de realizare a placilor bipolare si a straturilor de difuzie va fi derulata, avand drept obiectiv modele experimentale cu performante crescute comparative cu standardele existente pe plan mondial.
O ampla cercetare a posibilitatilor de optimizare a electrozilor –anod/catod aferenti pilelor de combustibil este previzionata, pornind de la utilizarea unor noi material nanostructurate grafenice ca si support catalytic si pana la elaborarea unor tehnologii viabile de realizare a ansamblurilor MEA (Membrane-Electrode-Assembly). Scopul principal al acesteia fiind obtinerea de noi sisteme catalitice cu durabilitate si cinetica crescute.

Faza I – 12/12/2018

Realizare componente pentru pilele de combustibil PEM - Placi bipolare, straturi de difuzie, catalizatori, membrane polimerice

Durata Fazei I: 20/03/2018 — 12/12/2018

Valoarea alocata proiectului de la bugetul de stat pentru anul 2018: 252.500 RON

Diseminarea rezultatelor

Rezultatele obtinute in decursul acestei etape au fost prezentate la Conferințe Internaționale, si au fost reunite in urmatoarele Articole Stiințifice:

Conferințe Internaționale:
• Prezentare Poster:
• Prezentare orala :
Lista de personal:

Responsabil (P2):

Dumitrache Florian
Morjan Ion
Morjan Iuliana
Fleaca Claudiu
Sandu Ion
Scarisoreanu Monica
Gavrila-Florescu Lavinia
Dutu Elena
Ilie Alina
Badoi Anca
Miron Dan Adrian
Popovici Ernest
Banici Ana-Maria

In cadrul proiectului vor participa persoane din alte doua laboratoare din cadrul INFLPR, conduse de Popescu Andrei, respectiv Grigore Eduard.