TE 31/2022 (RO)

Contract Nr.. TE 31/2022
Nume proiect: Nanomateriale biocompatibile pentru aplicatii fotocatalitice in lumina vizibila

Cod Proiect: PN-III-P1-1.1-TE-2021-1306

Program: Pr. 1- Subprogramul 1.1 – Resurse Umane, Proiecte de cercetare pentru stimularea tinerelor echipe independente

Director de proiect: Scarisoreanu Monica
Coordonator: Institutul National pentru Fizica Laserilor, Plasmei si Radiatiei
Sursa finantare: Unitatea Executiva pentru Finantarea Învatamântului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii (UEFISCDI)

Rezumatul proiectului:

Motivatia stiintifica a acestei propuneri de proiect se regaseste in ultimele tendinte sociale si legislative de a proteja populatia de efectele poluarii industriale prin curatarea mediului inconjurator. Tema propusa vizeaza pe de-o parte  problematica imbunatatirii proprietatilor fotocatalitice TiO2. Proiectul NABI4Photo vine cu o noua abordare- de a o a obtine noi arhitecturi pe baza de nanoparticule de TiO2 si anume nanocompozite TiO2-SnO2, TiO2-ZnO decorate cu metale nobile, folosind o metoda rapida, intr-o singura etapa- piroliza laser. Nanocompozitele vor fi caracterizate din punct de vedere al proprietatilor optice, morfologice, structurale precum si testate in procese privind efienta de fotodegradare a diferitilor poluanti organici. Pe de alta parte, dezvoltarea de materiale fotocatalitice pentru tratarea apelor reziduale ar trebui sa fie coroborata cu proprietati de biocompatibilitate si non-toxicitate. Pentru a avea  o evaluare toxicologica riguroasa, aceste cercetari trebuie sa includa potentialele efecte induse de fotocatalizatori asupra sanatatii umane. Prin urmare, este evident ca o cercetare interdisciplinara este necesara pentru a descoperi imaginea completa a impactului materialelor fotocatalitice asupra sanatatii fiintelor vii. Rezultatele NABI4Photo pot avea un impact social si economic vizibil contribuind la imbunatatirea calitatii vietii.

Faza I - 31/12/2020

Nanocompozite TiO2-ZnO pentru aplicatii fotocatalitice

Durata Fazei I: 15/05/2022 - 30/12/2022

Valoarea alocata proiectului de la bugetul de stat pentru 2022: 136.800 RON

Diseminarea rezultatelor:

The Variation of Structural and Functional Properties of Laser Processed TiO2/SnO2 Binary Nanocomposites,  Evghenii GONCEARENCO, Elena DUTU, Monica SCARISOREANU, Iuliana MORJAN, Lavinia GAVRILAFLORESCU, Anca Daniela CRIVEANU, Ana- Maria NICULESCU, Valentin TEODORESCU, Ioana FORT, The International Conference on Lasers, Plasma, and Radiation – Science and Technology , Bucharest, Romania, June 7-10, 2022.