National Projects

NATIONAL PROJECTS


PN III


PCCDI

Contract no . 304PED/2020
Nume proiect: Nanocompozite performante pentru anozi ai bateriilor cu ioni de Li bazate pe nanoaliaje de Sn, Si, Ge si nanocornuri de carbon uniperete (SWCNHs)/nanofoi de oxide redus de grafena (RGO) (RO)

Project Name:High-performance nanocomposites for Li-ion battery anodes based on Sn, Si, Ge nanoalloys and single-walled carbon nanohorns (SWCNHs) / reduced graphene oxide nanosheets (RGOs) (EN)

Contract no . 25PCCDI/2018
Nume proiect: Motorul revolutiei energetice bazate pe hidrogen- Pilele de combustibil, pe drumul de la cercetare la productie prin minimizarea barierelor tehnologice (ROFCC) (RO)

Contract no . 114/2016
Nume proiect: Nanoparticule hibride de Fe-Si magnetic-luminiscente destinate pentru aplicații biomedicale (RO)

Project Name: Magnetic-luminescent Fe-Si hybrid nanoparticles designed for biomedical aplications (EN)


Tinere Echipe

Contract no . 209/2015
Project Name: Tin-based nanocomposites containing Fe, C and/or Si synthesized by laser pyrolysis for performant anodes in Li-ion batteries (EN)

Nume proiect: Nanocompozite pe bază de staniu cu conţinut de Fe, C, şi/sau Si sintetizate prin piroliză laser pentru anozi performanţi folosiţi la bateriile Li-ion (RO)


Contract no . TE 31/2022
Nume proiect: Nanomateriale biocompatibile pentru aplicatii fotocatalitice in lumina vizibila (RO)

Project Name: Biocompatible nanomaterials for visible light photocatalytic applications (EN)


IDEI

ID 63 (2011-2016)
Project Director: Dr. MORJAN Ion

Sinteza nanotuburilor de carbon cu un singur perete pur printr-o tehnica noua bazata pe ablatia laser. (RO)

Novel laser ablation-assisted technique for pure single-walled carbon nanotube synthesis. (EN)

ID 80 (2011-2016)
Project Director: Dr. ALEXANDRESCU Rodica

Noi abordari privind materialele nanometrice multifunctionale, pentru a reduce produsele toxice si bacteriile si a gestiona mai eficient resursele. (RO)

Novel aproach to nanoscale, multi-functional materials, to reduce toxics and bacteria and to manage resources more efficiently. (EN)

PD 106 (2012-2013)
Project Director: Dr. SCARISOREANU Monica

Imbunatatirea proprietatilor fotocatalitice ale nanoparticulelor pe baza de TiO2 obtinute prin piroliza laser, prin modificarea largimii de banda.(RO)

Enhanced photocatalytic properties for band gap engineered TiO2- based nanoparticles obtained by laser pyrolysis.(EN)

IDEI 431 (2007-2010)
Project Director: Dr. ALEXANDRESCU Rodica

Cercetari avansate privind sinteza prin piroliza laser a nanocompozitelor de dimensiuni mici: sisteme de nanoparticule Sn/FeSISnO/FeO. (RO)

Advanced researches on the synthesis by laser pyrolysis of low-dimmension nanoparticles and nanocomposite systems Sn/Fe and SnO/FeO. (EN)
IDEI 349 (2007-2010)
Project Director: Dr. SANDU Ion

Straturi subtiri nanocompozite percolative de tip polymer/nanoparticule de carbon sintetizate prin tehnica de piroliza laser, pentru aplicatii avansate in electrotehnica. (RO)

Percolative nanocomposite thin films based on polymer/carbon nanoparticles synthesised by laser pyrolysis technique, for advanced applications in electrotechnique. (EN)


PNCDI II

C 71-125 (2007-2010)
Project Director: Dr. VOICU Ion

Materiale avansate pentru industria aerospatiala si de transport: Nanocompozite polimer-fibra de carbon/sticla ranforsate cu structuri carbonice sau carbura de sisliciu.”MAVIAT”(RO)

Advanced materials for aero spatial and transport industry: Polymer-carbon/glass fiber nanocomposites reinforced by carbon nanostructures and silicon carbide. “MAVIAT”(EN)

C 71-083 (2007-2010)
Project Director: Dr. MORJAN Ion

Procesarea de nanostructuri magnetice avansate sub forma de nanoparticule si nanofluide pe baza de Fe,pentru aplicatii biomedicale. "BIMAPAFLU"(RO)
Magnetic Nanostructure Processing of Advanced Fe-based Nanoparticles and Nanofluids for Biomedical Applications. “BIMAPAFLU” (EN)


PNCDI II-Partners

C 71-083 (2007-2010)
Project Responsible: Dr. MORJAN Ion/
Dr. LUCULESCU Catalin

Sisteme de microimbinare pentru elemente de circuit si incapsulare ale microsenzorilor si actuatorilor. “MICROWELD” (RO)
http://www.isim.ro/microweld/

Micro-joining systems for electronic circuits and encapsulating elements of micro-sensors and actuators. “MICROWELD” (EN)

http://www.isim.ro/isim_eng.htm

C 12-129 (2007-2010)
Project Responsible: Dr. LUCULESCU Catalin

Nanostructuri self-asamblate cu arhitecturi hibride si aplicatiile lor in tehnologii bazate pe manipularea spinilor - “NANOSPIN” (RO)
http://lab20.infim.ro/projects/nanospin/nanospin_12_129.htm

C 71-092 (2007-2010)
Project Responsible: Dr. POPOVICI Ernest

Mesomorfous Chromogene polymeric systems organized in supramolecular architecture for inteligent surfaces with controlable propeties. “CLICOPOL” (EN)

http://www.icechim.ro/tcp/proiecte/clicopol/indexen.php

Sisteme mezomorfe cromogen-polimerice organizate în arhitecturi supramoleculare pentru suprafeţe 'inteligente' cu proprietăţi controlabile. “CLICOPOL” (RO)

http://www.icechim.ro/tcp/proiecte/clicopol/index.php


CEEX

CEEX 749 (2005-2007)
Project Director: Dr. MORJAN Ion

Iron and iron oxide-based nanostructures for magnetic nanofluids: preparation, characterization and applications. “Fe-MANANOF” (EN)
Nanoparticule pe baza de fier si oxid de fier pentru nanofluide magnetice: preparare, caracterizare si aplicatii. ”Fe-MANANOF” (RO)

CEEX 737 (2005-2007)
Project Director: Dr. VOICU Ion

Nanocomposites polymers-layered inorganics as nanoscale reinforced hybrids. “NANOCHRASN” (EN)
Nanocompozite polimeri-stratificate anorganice ca hibride ranforsate la scala nanometrica. „NANOCHRASN” (RO)
06-D11-84 (2006-2008)
Project Director: Dr. MORJAN Ion

Study of new polymer - iron nanocomposite materials obtained by laser pyrolysis: synthesis, structural analysis and sensing properties “NANOPOLIR-LP” (EN)
Studiul unor materiale nanocomposite noi de tip polimer-fier obtinute prin piroliza laser: sinteza, analiza structurala si proprietati gaz-senzitive “NANOPOLIR-LP” (RO)